ASD Sp. z o.o. Profesjonalne systemy zabezpieczeń

Klienci

Bankowość i finanse

Budujemy nowoczesne systemy zabezpieczające pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości oraz przetwarzania danych dla podmiotów sektora finansowego.

Rynek finansowy to podstawa nowoczesnej gospodarki. Gwarancja bezpieczeństwa instytucji finansowych to gwarancja bezpieczeństwa ich klientów. Współczesne instytucje finansowe to złożone struktury działające przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii teleinformatycznych i przesyłu informacji.

Ochrona walorów, pomieszczeń i urządzeń bankowych oraz transportu i danych to podstawowe zadania w dziedzinie zabezpieczeń. Poprzez stosowanie odpowiednich systemów zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych oraz organizacyjnych osiągamy najwyższy stopień ochrony.

Nasi klienci to wybrane instytucje finansowe: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, biura maklerskie.

Porządek publiczny i obronność

Tworzymy niestandardowe rozwiązania w celu ochrony obszarów i kompleksów wojskowych o ograniczonym dostępie oraz wspieramy technicznie działania wszystkich służb mundurowych.

Służby porządku publicznego działając w ramach struktury Państwa wspierane przez odpowiednie fizyczne i techniczne środki zabezpieczeń w znacznym stopniu podnoszą skuteczność ochrony osób i mienia.

Dostarczenie odpowiednich rozwiązań ochrony gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i sprzętu. Nowoczesne służby wykonują często skomplikowane i złożone zadania w wymagających warunkach na ziemi, wodzie i w powietrzu. Systemy zabezpieczeń to zarówno zespoły stacjonarne instalowane w obiektach i na obszarach działania, jak i systemy mobilne instalowane na pojazdach i transportach przebywających poza miejcem stacjonowania.

Nasi klienci to wybrane jednostki z resortów: MSW, MON, MS oraz firmy sektora prywatnego działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przemysł i energetyka

Przeprowadzamy analizy zagrożeń i neutralizujemy czynniki niebezpieczne dla przedsiębiorstw stanowiących węzłowe elementy bezpieczeństwa energetycznego i społecznego funkcjonowania kraju.

Zakłady przemysłowe to aktualnie nowocześnie zaprojektowane, wybudowane i zarządzane obiekty. Wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii i integracja w istniejącej infrastrukturze okablowania teleinformatycznego to najnowszy trend w systemach bezpieczeństwa dla tego segmentu rynkowego. Doskonale zaprojektowane i wykonane systemy bezpieczeństwa wspierają ochronę mienia i infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Państwa.

Węzłowe elementy bezpieczeństwa energetycznego Państwa to obiekty podlegające szczególnej ochronie - składy infrastrukturalne, paliw płynnych, gazu, ujęcia wodne i zakłady energetyczne to tylko wybrane przykłady obszaru naszych działań.

Telekomunikacja

Wykonujemy zintegrowane systemy bezpieczeństwa obejmujące ochronę sieci transmisji w zakresie telekomunikacji cywilnej oraz infrastruktury łączności specjalnej w sieciach kablowych, światłowodowych i bezprzewodowych.

Podstawą nowoczesnego życia jest sprawna komunikacja. Jednym z elemnetów gwarantujących szybki i ciągły przepływ informacji i danych jest odpowiedni sposób i poziom zabezpieczeń elektronicznych. Strategiczne węzły teleinformatyczne, punkty i wieże przekaźnikowe, infrastruktura kablowa, centra danych i serwerownie to obecnie największe wyzwanie dla systemów ochrony elektronicznej.

Tworząc rozwiązania ochrony spełniamy najbardziej rygorystyczne wymagania i oczekiwania naszych Klientów.

Naszymi Klientami są wybrani operatorzy telekomunikacyjni w segmencie rynku biznesowego i detalicznego telefonii stacjonarnej i komórkowej, firmy telekomunikacyjne odpowiedzialne za obsługę i utrzymanie infrastruktury przekaźnikowej i teletransmisji, centra i serwerownie obsługujące bazy danych.

Transport i infrastruktura

Realizujemy skomplikowane projekty dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu i transportu lądowego, morskiego i powietrznego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przeładunkowej i logistycznej. W infrastrukturze miejskiej i gminnej przygotowujemy projekty i realizacje monitoringu video.

We współczesnym świecie transport jest zajęciem na trwałe związanym ze sposobem życia człowieka. Odnosi się to zarówno do przemieszczania się samych ludzi, jak i przenoszenia-transportowania przez nich rzeczy.

Systemy bezpieczeństwa odgrywają w tym zakresie ogromną rolę gdyż zapobiegają lub w znacznym stopniu ograniczają straty związane z potenjalnymi wypadkami lub katastrofami.

Inteligentne systemy bezpieczeństwa wspierają także procesy kierowania ruchem i zarządzania informacją drogową.

Edukacja i sport

Wspieramy sektor naukowy w zakresie ochrony i wyposażenia laboratoryjnych kompleksów uczelnianych, sal wykładowych i serwerowni oraz samorządy lokalne realizujące budowę obiektów sportowych i organizację imprez masowych.

Aktualnie realizowane są nowoczesne i kompleksowe projekty inwestycyjne uczelni wyższych polegające w szczególności na budowie, przebudowie i modernizacji istniejących obiektów infrastruktury uczeni (budowa nowoczesnych sal wykładowych i laboratoriów) wraz z wyposażeniem w aparaturę wykorzystywaną w procesie dydaktycznym oraz rozwiązania IT. W dydaktyce rozbudowie i modernizacji podlega także infrastruktura towarzysząca, wykorzystywana przez studentów (np. obiekty socjalne, sportowo – rekreacyjne, biblioteki) oraz domy studenckie. Budowie i modernizacji podlega także szereg obiektów sportowych takich jak baseny, aquaparki, hale widowiskowo-sportowe, stadiony itp.

Naszymi klientami są podmioty edukacyjne i samorządy realizujące projekty w zakresie bezpieczeństwa placówek szkolnych i sportowych w szczególności gwarantujących bezpieczeństwo dużej ilości osób podczas nauki i rekreacji a także podczas imprez masowych.