ASD Sp. z o.o. Profesjonalne systemy zabezpieczeń

O firmie ASD Sp. z o.o.

Firma ASD Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1992 r i z sukcesem osiąga kolejne stopnie rozwoju stając się liderem w branży, a w wielu wypadkach pionierem wdrażania nowoczesnych rozwiązań i systemów zabezpieczeń elektronicznych.

Naszymi klientami są wiodące firmy głównych sektorów gospodarki oraz podmioty resortów i administracji Państwowej, którym proponujemy profesjonalną realizację usług w zakresie:

Centrala firmy ASD znajduje się w Szczecinie i jest wspierana poprzez lokalne oddziały w Gdańsku i w Poznaniu. Obejmując swoim działaniem znaczny teren kraju jesteśmy w stanie spełnić wymagające kryteria czasowe i logistyczne dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie ( czas dojazdu do awarii, czas usuniecia usterki, czas wykonania zlecenia ). Wykazując się w większości własnym potencjałem środków transportu, łączności, maszyn i narzędzi stajemy się wiarygodnym i stabilnym Partnerem w skomplikowanych i zaawansowanych technicznie projektach.

Poprzez cykliczny udział w europejskich wystawach i targach ochrony w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech, mamy dostęp do najświeższych informacji oraz tendencji rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony na świecie. Utrzymujemy stałe kontakty z naszymi partnerami zagranicznymi - firmami branży security. W ten sposób nasi Klienci mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie zabezpieczeń. Jesteśmy profesjonalnym i wiarygodnym partnerem, zapewniającym bardzo wysoki poziom świadczonych usług potwierdzony wieloma referencjami i certyfikatami branżowymi.

Posiadamy następujące uprawnienia:

Nasza misja

Misją istnienia przedsiębiorstwa ASD Sp. z o.o. jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom poprzez następujące działania:

ASD to lata doświadczeń, wiedzy oraz kwalifikacji załogi zdolnej do wykonania najwyższej klasy systemów i instalacji. Uznanie, które zdobyliśmy w sektorze technicznych zabezpieczeń poszerzamy o nowe rynki i nowe wyzwania związane z nowoczesnymi instalacjami teletechnicznymi i sieciami strukturalnymi.

Jesteśmy w stanie przedstawić ofertę o dowolnym stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Naszym celem jest dostarczanie najwyżej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa, instalacji strukturalnych i teletechnicznych poprzez dostarczanie tych produktów i usług, i tylko tych, które nie mogą być dostarczone przez inne przedsiębiorstwa na podobnym poziomie kosztów, jakości i wymagań funkcjonalnych. Intencją strategiczną Firmy jest zdobycie i utzymanie pozycji lidera rynkowego w kompleksowej ofercie instalacji niskoprądowych.

Podstawą naszego sukcesu powinna stać się integracja załogi wobec celów Firmy, żądza walki oraz wola sukcesu wśród wszystkich pracowników.

Klient ma prawo do bezpieczeństwa. My je zapewniamy!

Polityka jakości

ASD Sp. z o.o. w swojej działalności stawia przed wszystkimi pracownikami wymaganie stosowania zasady: "Przez wysoką jakość do sukcesów ASD".

Za decydujący czynnik w osiągnięciu przez ASD sukcesów i tempa rozwoju przyjęto zasadę zatrudniania na wszystkich szczeblach organizacyjnych Przedsiębiorstwa pracowników o sprawdzonych kwalifikacjach.

Systematyczne szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników wszystkich szczebli jest jednym z najważniejszych celów Zarządu.

Kierownictwo ASD jako cel strategiczny wyznaczyło wprowadzanie na rynek systemów ochrony, sieci strukturalnych i instalacji teletechnicznych zbudowanych na bazie urządzeń najnowszych generacji.

Realizację tego celu Firma ASD osiąga poprzez:

Stosując najnowocześniejsze rozwiązania systemów ochrony, sieci strukturalnych i instalacji teletechnicznych oraz rygorystyczne kryteria odbioru zapewniamy wykonanie kompleksowych usług na najwyższym poziomie.